Books
यसले मानववाद के हो भन्ने सामान्य जानकारी दिन्छ । सोच नेपालले प्रकाशन गरेको पहिलो पुस्तक हो । यो पुस्तक डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला। मानववादी हाते पुस्तिका:  यसले मानववाद के हो भन्ने सामान्य जानकारी दिन्छ ।  सोच नेपालले प्रकाशन गरेको पहिलो पुस्तक हो । यो पुस्तक डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला             


This book is dedicated to all those who have suffered from the evils of kuriti and all those who are currently fighting against superstition and kuriti . Please click here to download the book.  

xcvxc