मानववादी हाते पुस्तिका

यसले मानववाद के हो भन्ने सामान्य जानकारी दिन्छ । सोच नेपालले प्रकाशन गरेको पहिलो पुस्तक हो । यो पुस्तक डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला। मानववादी हाते पुस्तिका:  यसले मानववाद के हो भन्ने सामान्य जानकारी दिन्छ ।  सोच नेपालले प्रकाशन गरेको पहिलो पुस्तक हो । यो पुस्तक डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला